Asiakastyytyväisyyskyselyn satoa

Asiakastyytyväisyyskyselymme lähetettiin viimeisen vuoden aikana tilanneille asiakkaille. Kyselyyn vastasi yhteensä 484 asiakasta.

Vastanneista 81% tilasi multaa netin kautta kotiin toimitettuna, loput tilasivat puhelimitse kotiin tai noutivat itse. Tuotteen pääasiallisia valintaperusteita olivat hinta, tuttuus, laatu sekä ekologinen valmistustapa.

Mullan monipuoliset käyttökohteet

Eniten multaa käytettiin nurmikon tekoon tai parantamiseen. Multaa käytettiin paljon myös puiden ja pensaiden istutukseen sekä perennapenkkeihin. Muita käyttötarkoituksia oli muun muassa maan perusparannus, maisemointi ja kasvimaakäyttö.

Asiakkaat erittäin tyytyväisiä ja valmiita suosittelemaan

Tuotteeseen oltiin erittäin tyytyväisiä eri osa-alueilla Näissä kaikki arvio oli vähintään neljä (asteikko 1-5). Parhaan arvion eli 4,53 sai – tuote toimii kasvualustana hyvin.

Asiakaspalvelun ja kuljetuspalveluiden arviot olivat välillä 4,2-4,6. Tässä arvioitiin asiakaspalvelun aukioloaikoja ja saavutettavuutta sekä palveluhenkisyyttä. Kuljetuksen osalta kuljettajan palveluhenkisyyttä ja kuljetuksen virheettömyyttä ja aikataulua.

Myös verkkosivuihin ja verkkokauppaan oltiin erittäin tyytyväisiä. Vastanneiden mielestä nettisivuilta löytyy tarvittava tieto helposti ja tilaaminen on helppoa.

Kiitos kaikille vastanneille. Saamme kyselystä arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseksi!