Ammattilaiskäyttöön soveltuvat multatuotteemme

 • Metsäpirtin Inframulta soveltuu vain ammattilaiskäyttöön. Infrarakentamiseen sopiva Inframulta on valmistettu puhdistamolietteestä ja biojätteestä valmistetusta kompostista. Inframulta sisältää enemmän kivennäismaa-ainesta kuin perinteiset Metsäpirtin multatuotteet ja on siten helpommin käsiteltävää ja kantavuudeltaan hyvää ammattirakentamiseen.
 • Inframulta soveltuu erityisen hyvin infrarakentamiseen esimerkiksi siirtonurmen kasvualustaksi kantavuutensa vuoksi sekä muuhun julkisen tilan viherrakentamiseen.
 • Myös Metsäpirtin puutarhamulta ja Metsäpirtin nurmikkomulta soveltuvat erinomaisesti ammattilaiskäyttöön.
 • Kysy tarjousta »

Kompostit maatalouskäyttöön

 • Tuore- tai/ja maanparannuskompostin käyttö vähentää ympäristön kuormitusta ja säästää viljelijän kustannuksia. Kompostia käyttämällä saadaan peltoon lisättyä sen tarvitsemaa orgaanista ainesta sekä kompostin ravinteiden tarjoamaa lannoitusvaikutusta. Orgaanisen aineksen määrä peltomaassa vaikuttaa maaperän ravinteidenpidätyskykyyn, happamuudenpuskurointikykyyn, vedenpidätyskykyyn, biologiseen aktiivisuuteen, maan rakenteeseen sekä muokattavuuteen. Komposti parantaa pellon viljavuutta pitkällä aikavälillä.
 • Valmistamme tuore- ja maanparannuskomposteja kompostoimalla puhdistamolietettä, kuitulietettä/biolietettä ja turvetta eri sekoitussuhteilla Metsäpirtin kompostointikentällä Sipoossa. Kompostointi kestää tavallisimmin 3-6 kuukautta. HSY:n kompostit ovat lannoitelainsäädännön mukaan viranomaisen toimesta rekisteröityjä tuotteita. Tuotteiden valmistusta valvotaan sekä HSY:n omavalvontana että viranomaisen toimesta.
 • Tuore- ja maanparannuskompostit ovat tarkoitettu ainoastaan peltokäyttöön maataloudessa. Peltokäyttöön tarkoitettua kompostia voi tilata vain tilausehdot täyttävä asiakas. Kompostin tilaajalla pitää olla tilatunnus sekä ympäristöviranomaisten lupa talvikautista patterointia varten. Toimitamme kompostin irtotavarana.
 • Kysy edullinen toimitushinta pellollesi: Mikko Wäänänen puh. 050 0701039
Metsäpirtin maanparannuskomposti -tuoteseloste

Raaka-aineet

Puhdistamoliete ja turve

Valmistusprosessi

Puhdistamoliete ja kompostoinnin tukiaineena käytettävä turve
sekoitetaan keskenään suhteessa 1 tonni puhdistamolietettä ja
noin 0,3 tonnia turvetta, aumakompostoidaan ja mekaanisesti
ilmastetaan niin kauan, että komposti voidaan todeta kypsäksi
viranomaisten hyväksymällä testimenetelmällä. Tuotetta ei
seulota.

Käyttötarkoitus

Tuote soveltuu viherrakennus- ja puutarhakäyttöön.

Tuote soveltuu maatalouskäyttöön maanparannusaineeksi ja

osittain korvaamaan keinolannoitteita.
Tuote soveltuu myös maisemointiin, eroosion estoon sekä
viheralueiden hoitoon ja rakentamiseen. Tuote ei sovellu
sellaisenaan kasvualustaksi.

Katso tarkemmat käyttöohjeet tuoteselosteesta alta:

Metsäpirtin tuorekomposti -tuoteseloste

Raaka-aineet

Puhdistamoliete, kuituliete/bioliete, hevostallien kuivikelanta ja turve

Valmistusprosessi

Raaka-aineet sekoitetaan keskenään, aumakompostoidaan ja
mekaanisesti ilmastetaan niin kauan, että komposti täyttää
tuorekompostityyppinimen vaatimukset. Tuotetta ei seulota.

Käyttötarkoitus

Tuote soveltuu käytettäväksi maanparannusaineena mm. vilja-
ja energiakasveille sekä maisemointiin ja eroosion estoon.
Lisäksi tuotetta voidaan käyttää siirtonurmikoiden
kasvualustana.

Katso tarkemmat käyttöohjeet tuoteselosteesta alta:

Maanparannuskomposti ja tuorekomposti-hinnastot

Noutohinnat Metsäpirtissä

Maanparannuskomposti

4,00 €/m³ alv 0 %, 4,96 €/m³ alv 24 % kuormattuna.

Tuorekomposti

3,00 €/m³ alv 0 %, 3,72 €/m³ alv 24 % kuormattuna.

Puhdistamolieteopas

Sisältö

Mitä puhdistamoliete on?
Arja Vuorinen, Evira

Puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltuminen viljelyyn
Tiina Tontti, Tapio Salo, MTT

Puhdistamolietteen laadun hallinta
Marja Lehto, MTT, Kimmo Suominen, Evira, Ulla Tyrväinen, Maveplan, Tiina Tontti, MTT

Puhdistamolietteen maatalouskäyttöä ohjaava lainsäädäntö
Pirjo Salminen, MMM, Ari Kangas, ELY-keskus, Riikka Klemola, Mavi, Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto

Lannoitussuunnittelu
Pertti Savela, Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto

Puhdistamolietteen käsittely
Ulla Tyrväinen, Maveplan, Saijariina Toivikko, VVY, Teija Paavola, Biovakka, Arja Vuorinen, Evira

Haja-asutuksen jätevesilietteiden käsittely ja hyödyntäminen
Marja Pulkkinen, ProAgria Pohjois-Karjala

Lataa Puhdistamolieteopas luettavaksi alta linkistä:

Hevosenlannan vastaanotto

 • Otamme vastaan hevostallien kuivikelantaa kompostointikentällämme Sipoossa. Käytämme kuivikelantaa yhtenä raaka-aineena multatuotannossamme. Näin kuivikelannan sisältämät arvokkaat ravinteet palaavat takaisin kasvien käyttöön.
 • Otamme lantaa vastaan vain niiltä talleilta, jotka ovat tehneet kanssamme vastaanottosopimuksen. Lannan vastaanotto maksaa 10 euroa/tonni + alv 24 %
 • Kysy lisää: Tuula Pirhonen puh. 050 3379 442