Koe kasvun ihme!

Metsäpirtin multatuotteiden valmistus perustuu ympäristöystävälliseen luonnon kiertokulun kunnioittamiseen. Metsäpirtin Nurmikko-, Puutarhamullan valmistuksessa käytämme raaka- aineina puhdistamolietettä ja hevosten kuivikelantaa, jotka jatkojalostetaan Metsäpirtin kompostointialueella Sipoossa yhdessä turpeen ja muiden raaka-aineiden kanssa runsasmultaisiksi kasveille kasvuvoimaa tarjoaviksi kasvualustoiksi.

Kun sinulla on tarve suuremmalle multamäärälle, tilaa edullinen irtomultakuorma puutarhaasi tai nouda itse edullinen peräkärrykuorma multaa.

Metsäpirtin Nurmikkomulta on käyttövalmista kompostimultaa ja sopii nimensä mukaisesti erinomaisesti nurmikon kasvualustaksi. Nurmikkomulta on yleismulta monipuoliseen viherrakentamiskäyttöön. Tarkemmat tiedot löydät tuoteselosteesta.

Metsäpirtin Puutarhamulta on kasvuvoimaista ravinteikasta kompostimultaa ja se sopii kasvualustaksi mm. puutarhan koristekasveille ja perennoille. Puutarhamulta soveltuu myös vahvasta maasta pitäville keittiöpuutarhan kasveille. Tarkemmat tiedot löydät tuoteselosteesta.

Metsäpirtin Biomulta valmistetaan Espoon Ämmässuolla bio- ja viherjätteestä. Se soveltuu viherrakennus- ja puutarhakäyttöön. Tuote ei sisällä puhdistamolietettä.

Pihalla ja puutarhassa raaka-aineiden sisältämät ravinteet palaavat takaisin kasvillisuuden käyttövoimaksi. Kun käytät Metsäpirtin multaa, edistät kestävää kehitystä ja ympäristön tasapainoa. Tuotteemme eivät sisällä keinolannoitteita.

Multatuotteiden tuoteselosteet

Metsäpirtin Nurmikkomulta

Raaka-aineet

Metsäpirtin Maanparannuskomposti (sis. puhdistamolietettä), savespitoinen hiekka, turve ja biotiitti.

Valmistusprosessi

Puhdistamoliete ja kompostoinnin tukiaineet sekoitetaan keskenään, aumakompostoidaan ja mekaanisesti ilmastetaan niin kauan, että komposti voidaan todeta kypsäksi viranomaisten hyväksymällä testimenetelmällä. Tämän jälkeen kompostoituun tuotteeseen lisätään yhtä kuutiometriä kohti noin 0,7 tonnia savespitoista hiekkaa, noin 60 l turvetta ja noin 15 kg pitkävaikutteista kaliumia sisältävää biotiitti-jauhetta. Lopuksi tuote seulotaan.

Käyttötarkoitus

Tuote soveltuu sellaisenaan kasvualustaksi viherrakennus- ja puutarhakäyttöön.

Lue tarkemmat käyttöohjeet linkin takana olevasta .pdf-liitteestä:

Metsäpirtin Puutarhamulta

Raaka-aineet

Metsäpirtin Puutarhakomposti (sis. puhdistamolietettä ja hevostallien kuivikelantaa), savespitoinen hiekka ja turve.

Valmistusprosessi

Puhdistamoliete ja kompostoinnin tukiaineet sekoitetaan keskenään, aumakompostoidaan ja mekaanisesti ilmastetaan niin kauan, että komposti voidaan todeta kypsäksi viranomaisten hyväksymällä testimenetelmällä. Tämän jälkeen kompostoituun tuotteeseen lisätään yhtä kuutiometriä kohti noin 0,65 tonnia savespitoista hiekkaa ja noin 60 litraa turvetta. Lopuksi tuote seulotaan.

Käyttötarkoitus

Tuote soveltuu sellaisenaan kasvualustaksi viherrakennus- ja puutarhakäyttöön.

Lue tarkemmat käyttöohjeet linkin takana olevasta .pdf-liitteestä:

Metsäpirtin Biomulta

Raaka-aineet

Hiekka (hietapitoinen kivennäismaa), Metsäpirtin Biojätekomposti (sis. biojätettä ja mädätettyä biojätettä, FIC003-05608/2009), Metsäpirtin Viherjätekomposti (sis. kompostoitua puutarhajätettä, FIC028-01137/2012NA) ja turve.

Tuote voi sisältää vähäisiä määriä epäpuhtauksia, kuten muovia, lasia, metallia yms., koska tuotteen valmistuksessa on käytetty kierrätysraaka-aineita.

Valmistusprosessi

Biojätekompostin biojätteestä 70 % mädätetään, jonka jälkeen mädätetty biojäte kompostoidaan lopun biojätteen (30 %) ja kompostoinnin tukiaineiden kanssa kompostointilaitoksessa. Viherjäte kompostoidaan aumoissa. Bio- ja viherjätekomposteja jälkikypsytetään aumoissa mekaanisesti ilmastaen niin kauan, että kompostit voidaan todeta kypsäksi viranomaisten hyväksymällä testimenetelmällä.

Lopuksi kompostit seulotaan. Biomultaan käytettävät kompostit ja muut seosmateriaalit sekoitetaan ja seulotaan 25 mm seulalla valmiiksi kasvualustaksi.

Käyttötarkoitus

Tuote soveltuu viherrakennus- ja puutarhakäyttöön.

Metsäpirtin Inframulta

Raaka-aineet

Kivennäismaa-aines, Metsäpirtin Biojätekomposti (sis. biojätettä ja mädätettyä biojätettä, FIC003-05608/2009), Metsäpirtin Lietekomposti (sis. jätevesilietettä, FIC009-04687/2016NA), turvehiekka, murskeen alite ja turve.

Tuote voi sisältää vähäisiä määriä epäpuhtauksia, kuten muovia, lasia, metallia yms., koska tuot-teen valmistuksessa on käytetty kierrätysraaka-aineita. Turveraaka-aineesta johtuen multaseos saattaa sisältää jonkin verran maatumattomia luonnonkuituja, kuten pieniä puukappaleita. Kar-keampi aines parantaa mullan ilmavuutta.

Valmistusprosessi

Biojätekompostin biojätteestä 70 % ensin mädätetään, jonka jälkeen mädätetty biojäte kompostoidaan lopun biojätteen (30 %) ja kompostoinnin tukiaineiden kanssa kompostointilaitoksessa. Lietekompostin jätevesiliete ja kompostoinnin tukiaineet kompostoidaan myös kompostointilaitoksessa.

Biojäte- ja lietekomposteja jälkikypsytetään aumoissa mekaanisesti ilmastaen niin kauan, että kompostit voidaan todeta kypsäksi viranomaisten hyväksymällä testimenetelmällä. Lopuksi kompostit seulotaan.

Inframutaan käytettävät kompostit ja muut seosmateriaalit sekoitetaan ja seulotaan 25 mm seulalla valmiiksi kasvualustaksi.

Käyttötarkoitus

Tuote soveltuu viherrakennuskäyttöön.

Lue tarkemmat käyttöohjeet linkin takana olevasta .pdf-liitteestä: