Metsäpirtin mullan valmistus

Olemme valmistaneet Metsäpirtin multaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja olleet jo vuodesta 1994 asti kiertotalouden keskiössä. Otamme biolietteen kierrätyksessä talteen ravinteita, joita kasvit kykenevät käyttämään hyväkseen. Ravinteet eivät kulkeudu vesistöihin, vaan palautuvat kasvualustan mukana takaisin luonnon normaaliin kiertokulkuun.

Metsäpirtin tuoteperheeseen kuuluu erilaisia multalaatuja, jotka poikkeavat toisistaan niiden valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden ja käyttötarkoituksen osalta.

Multaa nurmikolle, puutarhaan ja viherrakennukseen

Metsäpirtin Nurmikkomulta valmistetaan sekoittamalla keskenään jätevedenpuhdistamon biolietettä ja turvetta. Kompostoimme seosta mekaanisesti ilmastoimalla niin kauan, että komposti voidaan todeta kypsäksi viranomaisten hyväksymällä testimenetelmällä. Tämän jälkeen lisäämme kompostoituun tuotteeseen savespitoista hiekkaa ja kaliumpitoista biotiittijauhetta. Lopuksi seulomme mullan.​ Tämän jälkeen multa on käyttövalmista ravinteikasta multaa, joka sopii erityisesti nurmikon perustamiseen.

Metsäpirtin Puutarhamulta valmistetaan samalla menetelmällä, mutta biolietteen ja turpeen lisäksi lisäämme multaan hevostallien kuivikelantaa.​ Ravinteikas puutarhamulta sopii kasvualustaksi mm. puutarhan koristekasveille ja perennoille. ​

Metsäpirtin biomulta valmistetaan Espoon Ämmäsuolla bio- ja viherjätteestä. Biomulta sopii viherrakennus- ja puutarhakäyttöön. Tuote ei sisällä puhdistamolietettä. Se voi sisältää vähäisiä määriä muovia, lasia, metallia yms., koska tuotteen valmistuksessa on käytetty kierrätysraaka-aineita. Turveraaka-aineesta johtuen multaseos saattaa sisältää jonkin verran maatumattomia luonnonkuituja, kuten pieniä puukappaleita. Karkeampi aines parantaa mullan ilmavuutta. Bio- ja viherjätekomposteja
jälkikypsytetään aumoissa mekaanisesti ilmastaen niin kauan, että kompostit voidaan todeta kypsäksi viranomaisten hyväksymällä testimenetelmällä.

Multatuotteemme valmistetaan Sipoossa Metsäpirtin alueella. Lukuun ottamatta Metsäpirtin biomultaa, joka valmistetaan Ämmässuolla. Metsäpirtin 18,5 hehtaarin kokoinen kompostointikenttä on päällystetty kauttaaltaan vesitiiviillä kumibitumivaluasfaltilla. Kentälle satavat vedet keräämme isoon altaaseen, josta ne pumpataan käsiteltäviksi Helsinkiin omalle Viikinmäen jätevedenpuhdistamollemme. Toimimalla näin varmistamme, että alueen pohja- ja pintavesien säilyvät luonnontilaisina.​

Katso eri multatuotteidemme tuoteselosteet täältä »