Metsäpirtin komposteille myönnettiin laatumerkki

Laatulannoite -sertifikaatti on kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille. Se on osoitus tuotteen korkeasta laadusta.

Laatujärjestelmän piirissä olevien tuotteiden laatua valvotaan säännöllisesti. Laatujärjestelmän vaatimukset ovat lannoitelainsäädäntöä kattavampia.