Valmistus

HSY valmistaa tuore- ja maanparannuskomposteja kompostoimalla puhdistamolietettä, kuitulietettä/biolietettä ja turvetta eri sekoitussuhteilla Metsäpirtin kompostointikentällä Sipoossa. Kompostointi kestää tavallisimmin 3-6 kuukautta. HSY:n kompostit ovat Ruokavirastoon rekisteröityjä tuotteita. Tuotteiden valmistusta valvotaan sekä HSY:n omavalvontana että Ruokaviraston toimesta.

Käyttö

Tuore- tai/ja maanparannuskompostin käyttö vähentää ympäristön kuormitusta ja säästää viljelijän kustannuksia. Kompostia käyttämällä saadaan peltoon lisättyä sen tarvitsemaa orgaanista ainesta sekä kompostin ravinteiden tarjoamaa lannoitusvaikutusta. Orgaanisen aineksen määrä peltomaassa vaikuttaa maaperän ravinteidenpidätyskykyyn, happamuudenpuskurointikykyyn, vedenpidätyskykyyn, biologiseen aktiivisuuteen, maan rakenteeseen sekä muokattavuuteen. Komposti parantaa pellon viljavuutta pitkällä aikavälillä.

Kuka voi tilata kompostia

Tuore- ja maanparannuskompostit ovat tarkoitettu ainoastaan peltokäyttöön maataloudessa. Peltokäyttöön tarkoitettua kompostia voi tilata vain tilausehdot täyttävä asiakas. Kompostin tilaajalla pitää olla tilatunnus sekä ympäristöviranomaisten lupa talvikautista patterointia varten. Toimitamme kompostin irtotavarana.

Kompostien tilaukset ja tiedustelut ainoastaan puhelimitse numeroista:

  • 050 0701 039,
  • 050 336 5703 ja
  • 050 337 9442.

Tuoteselosteet

Hinnastot

Viranomaisohjeet

Tutkimustulokset

Referenssit

Yhteystiedot